Szakmai önéletrajz, bemutatkozás


Szakmai életutam szempontjából fontos, hogy a gimnázium befejezésekor már felvételt nyertem a Szegedi Tudományegyetem Olasz Nyelv és Irodalom Tanszékére azáltal, hogy rendelkeztem felsőfokú nyelvvizsgával. A gimnáziumi tanulmányaim utolsó éve nagy hatással volt a jövőbeni terveimre: az olasz nyelv iránti elkötelezettségem egyenes utat biztosított számomra az addig csak lehetőségként megjelenő, a gyermeki játékokból eredő tanári pálya felé.

Az egyetemi tanulmányaim során magán órákat tartottam melynek segítségével némi rutint szereztem a nyelvi vizsgákhoz elvárható tudás területén, megismertem a tankönyveket, módszertani gyakorlatra tettem szert, ami persze csak részben fedte a csoportos tanítási órákon megjelenő módszerek széles skáláját.

Az első év során elkezdtem tanulni az olasz nyelvhez oly hasonló spanyolt is, és az élet úgy hozta, hogy jó ideje már csak ez utóbbit tanítom. Egy évvel később beiratkoztam spanyol nyelvtanári szakra is, bár mindig is inkább „olaszosnak” tartottam magam.

Az egyetemi tanulmányaim vége felé gondolkodtam a doktori iskola elkezdésén olasz irodalomtörténet témában, ám annál gyakorlatiasabbnak tartottam magam, mint hogy kutatásokat végezzek, publikáljak, vagy fordítsak. Így inkább a tanítást választottam, és ennyi év után nyugodtan kijelenthetem, hogy jól döntöttem.

A tanítási gyakorlat befejeztével több szegedi gimnáziumba is jelentkeztem, végül a Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnáziumban kezdtem el dolgozni a 2006-os tanévben még óraadóként, majd 2007-től teljes óraszámban.

A mai napig ebben az intézményben dolgozom. Az itt eltöltött időszak során kiemelnék egy határozottan elkülönülő időszakot: 2013-2017 között osztályfőnök voltam, ami nagy szerepet játszik abban, hogy a mentorpedagógia iránt érdeklődni kezdtem. Ezt az is erősítette, hogy felvételt nyertem a Csányi Alapítványhoz mentorpedagógus-segítő pozícióba, melyet végül azért nem fogadtam el, mert úgy éreztem, nem vagyok elég képzett mentor ahhoz, hogy ezt a feladatkört elláthassam.

Az osztályfőnöki munkám alátámasztásaként először elvégeztem egy továbbképzést Erkölcstan tanítására vonatkozóan, melynek során olyan új területek nyíltak meg előttem, melyeket nem csak osztályfőnökként tudnék hasznosítani, de kedvet kaptam az Etika tantárgy tanításához is. Így ettől a tanévtől kezdve Emberismeret és etika, illetve Erkölcstan órákat is tartok, ami szintén sok ponton kapcsolódik a mentori feladatokhoz, módszertanát, tartalmát és emberközpontúságát illetően.

A tanári pálya mellett több mindennel foglalkoztam, mely tevékenységek nem csupán nyelvileg járultak hozzá a fejlődésemhez, de személyiségem alakulása is sokban függött ezektől. A Szegedi Olasz Kulturális Központban foglalkoztam többek között felnőttoktatással, idegenvezetőként pedig alkalmam nyílt rövidebb-hosszabb időt az imádott Itáliában tölteni, használni a nyelvet és utazni.

A vállalkozás elindításával az elmúlt húsz év nyelvtanári tapasztalatát szeretném kamatoztatni és bővíteni egy új, a közoktatás kereteinél tágabb és sokoldalúbb módon. Emellett pedig mentorpedagógiai tanulmányaim folytatásával új területen is szeretném kipróbálni és fejleszteni tudásom.

SZABÓ HELGA

nyelvtanár

1983

Megszülettem és kezdetét vette az életnek nevezett kis kalandom, kezdetben csupán magyar nyelven.

1993

Első találkozásom az olasz nyelvvel, általános iskola 5. osztály – Szegeden akkor egyedülálló módon a Dózsa suli mellett a Rókusi I. –ben a szokásos angol mellett olaszul is tanulhattak a diákok, ezen szerencsések közé tartoztam én is.

2001

Érettségi az akkor még Ságvári Endre Gyakorló Gimnáziumban (ma SZTE Gyakorló Gimnázium) és felvétel a BTK Olasz Nyelv és Irodalom Tanszékre – egy évvel később a Hispanisztika Tanszékre

2007

Diploma és második tanév a Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnáziumban mint olasz és spanyol nyelvtanár – 2006-tól már óraadóként dolgoztam ugyanitt, de ettől az évtől alkalmaztak teljes állásban

2009

Istituto Italiano di Cultura di Szeged – kettő évig dolgoztam a „Centróban” ♥ mindent csináltam…szerveztem, fordítottam, tolmácsoltam, tanítottam

2012

Idegenvezető lettem és a gyakorlati vizsgán leszerződtem ☺ a „Prokóhoz” (Proko Travel Utazási Iroda): Olaszországba viszek csoportokat – mostanában kevesebbet a két pici gyermekem miatt

2020

A mentorpedagógus szakvizsga után elindítom a vállalkozásom: egyelőre olasz és spanyol nyelvoktatás és idegenvezetés a fő profilom

© 2021 Olasz-Spanyol-Szeged.hu - Olasz és spanyol nyelvoktatás Szegeden  | Weboldal készítés: GGWebsite.com

© 2021 Olasz-Spanyol-Szeged.hu - Olasz és spanyol nyelvoktatás Szegeden  | Weboldal készítés: GGWebsite.com